NL  FR  EN
Disclaimer

Algemeen. Door deze website te bezoeken en de verstrekte informatie te gebruiken, stemt u in met deze Disclaimer en de eventuele gebruiksvoorwaarden, en hebt u kennisgenomen van en stemt u in met het Privacy Statement en de Cookie Policy. Lees deze aandachtig.

Verantwoordelijke uitgever. De verantwoordelijke uitgever van deze website is:

AC Patrimo SPRL
Hoofdkantoor:
8 clos du Bergoje
1160 Bruxelles
Exploitatiezetel:
16 place communale d'Auderghem
1160 Bruxelles
info@acpatrimo.be

Aansprakelijkheid. Deze website bevat panden die te huur of te koop worden aangeboden. De grootste zorg is besteed aan de beschrijving van het goed en aan het weergeven van de vraagprijs. Desondanks kunnen zowel de technische beschrijving alsook de vraagprijs of de maandelijkse huurprijs feitelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. De geafficheerde vraagprijs of maandelijkse huurprijs, alsook de technische beschrijving van het pand zijn daarom louter indicatief en zijn niet contractueel of contractueel bindend. Het te huur of te koop aanbieden van een pand kan daarom niet als een bod of als een bindend bod van ons, noch van de verhuurder of verkoper worden beschouwd. Enkel een schriftelijk akkoord van de verkoper of de verhuurder met een door u uitgebracht bod is bindend.

We raden u ten stelligste aan een pand grondig te bezoeken alvorens een bindend bod te doen. Contacteer ons per e-mail of telefonisch om een bezoek te organiseren. Om u daarna toe te laten een bindend bod te doen, beschikken wij over standaardformulieren die wij u op uw vraag ter beschikking stellen.
Ten slotte is het mogelijk dat op het ogenblik van de consultatie het pand niet meer beschikbaar is. Ook hiervoor verwerpen we elke aansprakelijkheid.

Deze website kan eveneens informatie en tips bevatten aangaande de verwerving of de huur van een pand. Deze informatie vertolkt de mening van haar auteur. Aan deze informatie is de grootste zorg besteed; desondanks zijn feitelijke fouten of onnauwkeurigheden niet uit te sluiten. U kan dan ook geen enkel recht putten tegenover ons, noch tegenover pandeigenaars als gevolg van deze informatie. Bovendien verwerpen wij elke aansprakelijkheid voor elke beslissing die u (gedeeltelijk) mocht baseren op dergelijke informatie.

Deze website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De inhoud van deze gelinkte pagina’s kan zowel commercieel als informatief zijn en valt volledig buiten onze verantwoordelijkheid. Wij hebben evenmin invloed op sociale-mediaplatforms en andere diensten van derden, die worden gebruikt op onze website en we zijn er dan ook niet verantwoordelijk voor.

Intellectuele eigendom. Op de inhoud van deze website zijn de intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving van toepassing. Meer bepaald is de inhoud van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook verboden zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever tekst, afbeeldingen, fotomateriaal, videomateriaal e.d. te kopiëren of anderszins te gebruiken, op de wettelijke restricties na (zoals bvb. het afdrukken of bewaren van pandgegevens in het kader van het zoeken van een geschikt pand), welke beperkend zullen worden geïnterpreteerd.

Toepasselijk recht. Het Belgische recht is van toepassing op geschillen met betrekking tot deze website.

AC Patrimo

Bergage 8 
1160 Brussel
Tel: 02 / 663.01.01
GSM: 0485/44.06.25
E-mail td@acpatrimo.be
RPR Brussel
-BTW- BE 0864.038.310
begin_of_the_skype_highlighting
0864.038.310
 end_of_the_skype_highlighting

Fortis 001-4255386-72
BVBA AC Patrimo/Cpte Tiers
001-5778015-92
toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars: Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel 
Erkende vastgoedmakelaar BIV: 503770

www.biv.be


   

Disclaimer Privacy Statement

Copyright © 2008- 2009 AC Patrimo . Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Lees meer

X